CAS-Modul: Materialtechnik und Materialprüfung (OHNE Prüfung)
Date
04.11.2022 - 24.11.2022
Lieu

EMPA Dübendorf und VSS Zürich

Coûts
Membre du VSS: CHF 2700
Non-membre du VSS: CHF 2950